algemene voorwaarden

VOORWAARDEN

De volgende Servicevoorwaarden en alle andere regels die op onze Site zijn geplaatst (gezamenlijk de "TOS") vormen een overeenkomst tussen Love my Apparel ("wij", "onze", "ons") en u, de bezoeker, die uw toegang tot en gebruik van alle inhoud en functionaliteiten die beschikbaar zijn op de Love my Apparel-website, gerelateerde microsites die toegankelijk zijn via de URL www.lovemyapparel.com, gerelateerde domeinnamen en elke andere website of microsite van Love my Apparel (gezamenlijk de "Site").

De term 'Love my Apparel' of 'ons' of 'wij' verwijst naar de eigenaar van de website waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op PO BOX 327, Shipley, BD18 9DR. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

Door de Site te bezoeken, accepteert u en stemt u in met de praktijken die worden beschreven in de Servicevoorwaarden. We kunnen de Servicevoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en uw voortgezette gebruik van deze Site (of een van onze andere Sites) na een dergelijke wijziging betekent dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de gewijzigde Servicevoorwaarden.

De personen die onze diensten willen gebruiken, moeten ons beleid met betrekking tot die diensten lezen en ermee akkoord gaan gebonden te zijn. In het bijzonder vestigen wij uw aandacht op ons beleid met betrekking tot de aankoopvoorwaarden en ons privacybeleid. Als u jonger bent dan 18 jaar, moet u uw ouder of voogd op de hoogte stellen van het privacybeleid van Love my Apparels voordat u zich registreert om deze site of een van de services van deze site te gebruiken.

Lees de Servicevoorwaarden en kom regelmatig terug. Als u niet akkoord gaat met een wijziging in de Servicevoorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Site.

REGISTRATIE

Om sommige van de diensten of functies te gebruiken die op deze site voor u beschikbaar worden gesteld, moet u zich registreren. Wanneer u zich registreert, bent u verplicht informatie over uzelf te verstrekken die in alle opzichten waar, nauwkeurig, actueel en volledig is. Mocht een van uw registratiegegevens veranderen, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte op het volgende e-mailadres customercare@lovemyapparel.com. Ook kunnen wij van tijd tot tijd de registratievereisten wijzigen.

Het accountwachtwoord dat u opgeeft, moet uniek zijn en veilig worden bewaard, en u moet Love my Apparel onmiddellijk op de hoogte stellen van elke inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account. Hoewel Love my Apparel niet aansprakelijk is voor uw verliezen veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van uw account, kunt u wel aansprakelijk zijn voor de verliezen van Love my Apparel of die van anderen als gevolg van dergelijk ongeoorloofd gebruik.

Raadpleeg ons privacybeleid voor informatie over hoe wij uw gegevens gebruiken.

IN AANMERKING KOMEN VOOR AANKOOP

Om aankopen te kunnen doen op de Site, moet u uw persoonlijke gegevens verstrekken. In het bijzonder moet u uw echte naam, telefoonnummer, e-mailadres en andere gevraagde informatie opgeven, zoals aangegeven. Bovendien moet u betalingsgegevens verstrekken waarvan u beweert en garandeert dat ze zowel geldig als correct zijn en bevestigt u dat u de persoon bent waarnaar wordt verwezen in de verstrekte factuurgegevens.

De Site is alleen beschikbaar voor personen en anderen die voldoen aan de deelnamevoorwaarden van Love my Apparel, aan wie een geldige creditcard/betaalkaart is afgegeven door een bank die aanvaardbaar is voor Love my Apparel, wier aanvraag aanvaardbaar is voor Love my Apparel en die toestemming hebben gegeven Love my Apparel verwerkt een afschrijving of afschrijvingen op hun creditcard/betaalkaart ter hoogte van de totale aankoopprijs voor de goederen die ze kopen. Love my Apparel behoudt zich het recht voor om de verzending van meerdere hoeveelheden van een artikel naar een bepaalde klant of postadres te beperken.

Door een aanbod te doen om merchandise te kopen, machtigt u ons uitdrukkelijk om kredietcontroles uit te voeren en waar Love my Apparel dit nodig acht, om informatie (inclusief eventuele bijgewerkte informatie) over u naar of van derden te verzenden of te verkrijgen, inclusief maar niet beperkt tot uw kredietwaardigheid. /betaalkaartnummer of kredietrapporten (inclusief kredietrapporten voor uw echtgeno(o)t(e) als u in een rechtsgebied met gemeenschapseigendom woont), om uw identiteit te verifiëren, om uw creditcard/betaalkaart te valideren, om een ​​initiële autorisatie voor uw creditcard/betaalkaart te verkrijgen en om individuele personen te autoriseren aankooptransacties.

Bovendien gaat u ermee akkoord dat wij de door u verstrekte persoonlijke informatie mogen gebruiken om passende antifraudecontroles uit te voeren. Persoonlijke informatie die u verstrekt, kan worden bekendgemaakt aan een kredietreferentie- of fraudepreventiebureau, dat deze informatie kan bijhouden.

BESTELLINGEN

Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding en beschikbaarheid, en artikelen in uw winkelmandje zijn niet gereserveerd en kunnen door andere klanten worden gekocht.

Love my Apparel biedt producten te koop aan die op voorraad zijn en beschikbaar zijn voor verzending vanuit ons distributiecentrum. Af en toe kunnen we echter wachten op zendingen van onze designerleveranciers. Daarom kunt u van tijd tot tijd de mogelijkheid krijgen om voor bepaalde artikelen een vooruitbetaling te doen, in welk geval u een vooraankoop kunt doen. Dit zorgt ervoor dat je dit artikel met voorrang ontvangt zodra de designervoorraad is geleverd aan Love my Apparel. Love my Apparel neemt alleen vooruitaankooporders aan voor voorraad die is gepland voor levering door een designerleverancier. Uw rechten met betrekking tot Voorverkoop zijn dezelfde als die voor elke andere aankoop bij Love my Apparel. Als alternatief kunt u er eenvoudig voor kiezen om uw e-mailadres te registreren om op de hoogte te worden gesteld van de aankomst van de geselecteerde artikelen die niet op voorraad zijn.

Artikelen die in voorraad worden ontvangen, kunnen vooraf worden toegewezen om aan vooruitbetalingsbestellingen te voldoen. Klanten die vooruitbetalingen doen, ontvangen artikelen met voorrang voor klanten op de wachtlijst of klanten die via de site bestellen voor onmiddellijke levering. Houd er rekening mee dat we geselecteerde artikelen met vooruitbetaling mogelijk niet kunnen leveren vanwege productieproblemen of problemen met de kwaliteitscontrole die zijn vastgesteld wanneer we een bestelling op voorraad ontvangen. In deze omstandigheden zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen en de vooruitbetaling binnen dertig dagen terugbetalen op uw creditcard/betaalkaart nadat wij op de hoogte zijn gesteld dat de goederen niet meer beschikbaar zijn.

Als u uw e-mailadres heeft geregistreerd om op de hoogte te worden gesteld van de aankomst van een specifiek product op onze site, zullen we proberen u binnen 48 uur nadat het product beschikbaar komt op de site per e-mail op de hoogte te stellen. Houd er rekening mee dat bepaalde producten waar bijzonder veel vraag naar is, in deze periode af en toe uitverkocht kunnen zijn.

PRIJSBELEID

De prijzen op de Site zijn in GBP en inclusief BTW tegen het toepasselijke tarief.

Alle prijzen en aanbiedingen blijven geldig zoals van tijd tot tijd geadverteerd. De prijs in GBP van een product dat op de site wordt weergegeven op het moment dat de bestelling wordt geaccepteerd, wordt gehonoreerd, behalve in gevallen van patentfouten.

De productprijzen worden aan het begin van elk seizoen vastgesteld op basis van de bestaande wisselkoersen. Deze prijzen kunnen veranderen als de toepasselijke wisselkoers verandert voordat uw bestelling wordt geaccepteerd of als de artikelen op enig moment tijdens de verkoopperiode aan kortingen onderhevig zijn.

ACCEPTATIE VAN UW BESTELLING

Zodra u uw keuze heeft gemaakt en uw bestelling is geplaatst, ontvangt u een e-mail met de details van uw bestelling. Deze e-mail is GEEN aanvaarding van uw bestelling, slechts een bevestiging dat wij deze hebben ontvangen.

Tenzij u uw bestelling annuleert, wordt de acceptatie van uw bestelling en de voltooiing van het contract tussen u en Love my Apparel voltooid wanneer we u een e-mail sturen met uw orderbevestiging. Het koopcontract wordt daarom gesloten in West Yorkshire, Engeland en de taal van het contract is Engels. Alle bestellingen moeten binnen 30 minuten na voltooiing van de bestelling worden geannuleerd.

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling niet te accepteren in het geval dat wij bijvoorbeeld geen autorisatie voor de betaling kunnen verkrijgen, dat er verzendbeperkingen van toepassing zijn op een bepaald artikel, dat het bestelde artikel niet op voorraad is of niet voldoet aan onze kwaliteitscontrole. normen en wordt ingetrokken, of dat u niet voldoet aan de deelnamecriteria die zijn vastgelegd in de Servicevoorwaarden.

We kunnen ook op elk moment, naar eigen goeddunken, een transactie om welke reden dan ook weigeren te verwerken en daarom een ​​transactie aan iemand weigeren. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij als gevolg van het terugtrekken van goederen van de Site, ongeacht of die goederen al dan niet zijn verkocht, het verwijderen, screenen of bewerken van materiaal of inhoud op de Site, het weigeren een transactie te verwerken of het afwikkelen of het opschorten van een transactie nadat de verwerking is begonnen.

BETALING

Betaling kan worden gedaan met Visa, Visa Electron, Visa Debit, Visa Delta, MasterCard, American Express, Maestro-debetkaarten, Paypal, Klarna en andere methoden die duidelijk op de Site worden geadverteerd. De betaling wordt van uw rekening afgeschreven zodra uw bestelling door Love my Apparel is verzonden. U bevestigt dat de gebruikte creditcard/betaalkaart van u is of dat u specifiek toestemming heeft gekregen van de eigenaar van de creditcard/betaalkaart om deze te gebruiken. Alle houders van een creditcard/debetkaart zijn onderworpen aan validatiecontroles en autorisatie door de kaartuitgever. Als de uitgever van uw betaalkaart weigert de betaling aan Love my Apparel goed te keuren, zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering.

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden. Betaling dient te geschieden aan Klarna:

  • Betaal later
  • Snij het

Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier hier . Algemene informatie over Klarna kunt u vinden hier . Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Privacyverklaring van Klarna .

Wij besteden redelijke zorg om onze site veilig te maken. Alle creditcard-/debetkaarttransacties op deze site worden verwerkt met behulp van Sage Pay, een veilige online betalingsgateway die uw kaartgegevens codeert in een veilige hostomgeving.

Bovendien besteden wij redelijke zorg, voor zover dit in onze macht ligt, om de gegevens van uw bestelling en betaling veilig te houden, maar bij gebrek aan nalatigheid van onze kant kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat u lijdt. lijden als een derde partij ongeoorloofde toegang verkrijgt tot de gegevens die u verstrekt bij het openen of bestellen via de Site.

PROMOTIECODES

Promotiecodes zijn niet overdraagbaar en er is geen alternatief in contanten. Bovendien kunnen ze niet worden gebruikt in combinatie met andere promotiecodes of aanbiedingen, en moeten ze worden ingewisseld vóór de gepubliceerde datum, indien opgegeven.

LEVERING

Voor alle geleverde goederen hebben wij een handtekening nodig, tenzij deze op een veilige plaats kunnen worden achtergelaten. Op dat moment gaat de verantwoordelijkheid voor uw gekochte goederen op u over. Als u voor bezorgingsdoeleinden (bijvoorbeeld als cadeau) een ontvanger hebt opgegeven die niet u is, aanvaardt u dat het bewijs van een handtekening door hen (of op dat afleveradres) een bewijs is van bezorging en uitvoering door Love my Apparel, en dat u de ontvanger overdraagt van verantwoordelijkheid op dezelfde manier.

Houd er rekening mee dat we ernaar streven om alle bestellingen binnen 1 werkdag te verzenden, of binnen 2-3 werkdagen tijdens de uitverkoopperiodes. De geschatte levertijden dienen uitsluitend als richtlijn en gaan in op de datum van verzending. Love my Apparel is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door douane-inklaringsprocessen op de bestemming.

RETOUREN EN Ruilen

UW BESTELLING ANNULEREN ONDER DE REGELS VOOR VERKOPEN OP AFSTAND

Als u in de EU gevestigd bent op grond van de Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000 (DSRs), heeft u het recht om uw bestelling bij ons te annuleren, op voorwaarde dat u ons binnen 14 werkdagen na ontvangst daarvan schriftelijk op de hoogte stelt. Kennisgeving van contractannulering onder de DSR's moet schriftelijk worden gedaan aan: Kennisgeving van contractannulering aan customercare@lovemyapparel.com. Alle artikelen moeten ongebruikt en in hun originele staat worden geretourneerd.

Wij raden u aan de retourzending te verzekeren, aangezien u verplicht bent om redelijk zorg te dragen voor de goederen en aansprakelijk bent voor schade eraan totdat wij ze op ons retouradres ontvangen. In geval van betwisting raden wij u tevens aan het verzendbewijs te bewaren. Terugbetalingen worden gedaan binnen 30 dagen nadat wij uw annuleringsmelding hebben ontvangen.

Houd er rekening mee dat u uw recht om de bestelling onder de DSR's te annuleren alleen kunt gebruiken als u ons binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling een formele schriftelijke kennisgeving van annulering geeft, per e-mail zoals beschreven.

Alle artikelen die niet geschikt zijn en die in onze hoofduitverkoop zijn gekocht, worden voorzien van een creditnota die 3 maanden geldig is vanaf de datum van annulering of omruiling.

Alle artikelen die in een van onze privé-voorbeeldverkopen zijn gekocht, kunnen niet worden gerestitueerd, maar komen wel in aanmerking voor omruiling van dezelfde of een andere stijl. Er zijn normale retourtermijnen van toepassing.

ONS BELEID

Artikelen moeten ongebruikt worden geretourneerd en met alle Love My Apparel- en designerkledinglabels er nog aan. Retourzendingen die beschadigd of bevuild zijn, worden mogelijk niet geaccepteerd en kunnen teruggestuurd worden naar de klant en/of een terugbetaling geweigerd worden.

Indien aanwezig moeten riemen en eventuele designerverpakkingen, zoals authenticiteitskaarten, stofzakken en leren labels, bij uw retourzending worden gevoegd.

SCHOENEN

Alle schoenen moeten vóór het dragen op een vloerbedekking worden gepast.

LINGERIE & ZWEMKLEDING

Slips, zwemkleding en bikinibroekjes moeten over ondergoed worden gepast, zonder de beschermende plakstrip te verwijderen. Retourzendingen worden mogelijk niet geaccepteerd als deze strook is verwijderd of als de artikelen vuil zijn, en kunnen worden teruggestuurd naar de klant.

DEFECTE GOEDEREN

Goederen zijn defect als ze beschadigd worden ontvangen of als er binnen zes maanden na aankoop een fabricagefout optreedt. Artikelen die beschadigd zijn als gevolg van normale slijtage worden niet als defect beschouwd.

Als u een defect artikel wilt ruilen in plaats van een terugbetaling te ontvangen, houd er dan rekening mee dat we het alleen kunnen vervangen voor hetzelfde product in dezelfde maat, afhankelijk van de beschikbaarheid. Waar mogelijk bieden wij aan om defecte artikelen te repareren. Als het niet kan worden gerepareerd of hetzelfde product niet beschikbaar is, heeft u recht op volledige terugbetaling.

KLEUR

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren van onze producten die op Love my kleding verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Omdat computermonitoren echter variëren, kunnen we niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw monitor volledig accuraat is.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Uw gebruik van de Sites en de inhoud ervan verleent u geen rechten met betrekking tot auteursrechten, ontwerpen, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendoms- en materiële rechten met betrekking tot de Inhoud (zoals beschreven in het gedeelte Inhoud hieronder), inclusief Love my Apparel-software en alle HTML- en andere code op deze site. Al dergelijke inhoud, inclusief handelsmerken, ontwerpen en gerelateerde intellectuele eigendomsrechten van derden die op deze site worden vermeld of weergegeven, worden beschermd door nationale intellectuele eigendomsrechten en andere wetten en internationale verdragsbepalingen. Het is u alleen toegestaan ​​de inhoud te gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door Love my Apparel en/of haar externe licentiegevers. Elke reproductie of herdistributie van de hierboven genoemde inhoud is verboden en kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties. Zonder het voorgaande te beperken, is het kopiëren en gebruiken van de hierboven genoemde materialen naar een andere server, locatie of ondersteuning voor publicatie, reproductie of distributie uitdrukkelijk verboden. Het is u echter toegestaan ​​één kopie te maken voor het bekijken van de Inhoud voor uw eigen persoonlijk gebruik.

INHOUD

Naast de hierboven genoemde intellectuele eigendomsrechten wordt onder "Inhoud" verstaan ​​alle afbeeldingen, foto's, inclusief alle beeldrechten, geluiden, muziek, video, audio of tekst op deze Site. Love my Apparel probeert ervoor te zorgen dat de informatie op deze site juist en volledig is. Love my Apparel belooft niet dat de inhoud van Love my Apparel accuraat of foutloos is. Love my Apparel belooft niet dat de functionele aspecten van de Site of de inhoud van Love my Apparel vrij van fouten zullen zijn of dat deze Site, de inhoud van Love my Apparel of de server die deze beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. We raden altijd aan dat alle internetgebruikers ervoor zorgen dat ze up-to-date viruscontrolesoftware hebben geïnstalleerd.

De persoonlijke meningen van de ontwerpers en labels waarvan we de producten verkopen, of van derden waarmee we geassocieerd zijn, zijn hun eigen mening en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Love My Apparel en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor dergelijke standpunten die in welke media dan ook worden geuit.

GEEN COMMERCIEEL GEBRUIK

Deze site is uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de inhoud, software, producten of diensten op deze site niet wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, commercieel exploiteren, er afgeleide werken van maken, overdragen of verkopen. U mag deze Site, of de inhoud ervan, niet gebruiken voor commerciële doeleinden, met inbegrip van activiteiten op het gebied van adverteren of het genereren van advertentie-inkomsten op uw eigen Site.

UW ACTIVITEIT

U gaat ermee akkoord dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw gebruik van deze site en voor al uw communicatie en activiteiten op en krachtens deze site. Als we vaststellen dat u betrokken bent of bent geweest bij verboden activiteiten, geen respect hebt getoond voor andere gebruikers, of op een andere manier de Servicevoorwaarden hebt overtreden, kunnen we u de toegang tot deze Site tijdelijk of permanent ontzeggen.

JOU RECHTEN

Op grond van de wet heeft u bepaalde rechten. In Engeland zijn dit onder meer:

1. Dat alle producten die u via deze site bestelt van bevredigende kwaliteit zullen zijn, geschikt zijn voor het beoogde doel en zullen voldoen aan de beschrijving die op deze site wordt gegeven;
2. Bepaalde rechtsmiddelen als een product defect is; en 3. Het recht om elke bestelling van een product te annuleren binnen zeven werkdagen vanaf de dag na de datum waarop u het product ontvangt, en een volledige terugbetaling te ontvangen, zelfs als het product niet defect is.

Niets in de Servicevoorwaarden is bedoeld om deze rechten aan te tasten. Neem voor meer informatie over uw rechten contact op met uw plaatselijke Citizens Advice Bureau of Trading Standards Bureau.